de kiem tra toan lop 5 cuoi hk 2 nam hoc 20142015

de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-hk-2-nam-hoc-20142015.pdf

Nội dung chia sẻ: de kiem tra toan lop 5 cuoi hk 2 nam hoc 20142015

Trường em http://truongem.com 1 Trường . Họ tên:. Lớp: KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 2014 - 2015 Môn: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 40 phút Bài 1/ Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2đ) a) Chữ số 7 trong số 24,307 thuộc hàng nào? A. Hàng đơn vị B. Hàng trăm C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn b) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là: A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702 c/ Phân số thập phân ở giữa hai phân số và là: A. B. C. D. Không có phân số nào d) Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? A. 150% B. 40% C. 60% D. 80% Bài 2: Đổi các đơn vị đo sau (2 điểm) A. 5km 426m = m C. 5m3 = dm3 B. 6,5 m2 = …. dm2 D. 237 phút = …… giờ… phút Bài 3: (1 điểm) Tìm x x x 5,3 = 9,01 x 5 x x 5,3 = x = x = Bài 4: Một cái bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 3,5 dm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái bể đó? (2đ) Bài giải: . . . Tham khảo 2 10 1 10 15 100 5 10 15 10 Trường em http://truongem.com 2 . . . . . Bài 5: (2 điểm) Một người đi ô tô khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe ô tô với đơn vị đo là km/ giờ ? Bài giải: . . Bài 6: (1 điểm) Khi nhân một số với 105 bạn An quên chữ số 0 ở giữa nên tích tìm được lại giảm đi là 11250 so với tích đúng. Tìm tích đúng. Bài giải: Trường em http://truongem.com 3 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 5 Bài 1: (2đ) Khoanh đúng ở mỗi câu được 0,5đ. a b c d D B A C Bài 2: (2đ) .Mỗi phép tính đúng được 0,5đ a b c d 5426 m 65 dm2 5000 dm3 2 giờ 25 phút Bài 3: (1đ) Giải: x x 5,3 = 9,01 x 5 x x 5,3 = 45,05 x = 45,05 : 5,3 x = 8,5 Bài 4: (2đ) Giải: Chu vi đáy cái bể : (0,25đ) (7,5 + 4,8) x 2 = 26,4 (dm) (0,25đ) Diện tích xung quanh cái bể: (0,25đ) 26,4 x 3,5 = 86,1 (dm2) (0,25đ) Diện tích hai mặt đáy cái bể: (0,25đ) (7,5 x 4,8) x 2 = 72 (dm2) (0,25đ) Diện tích toàn phần cái bể: (0,25đ) 86,1 + 72 = 158,1 (dm2) (0,25đ) Đáp số: Diện tích xung quanh: 86,1 (dm2) Diện tích toàn phần : 158,1 (dm2) (Nếu sai hoặc thiếu tên đơn vị trừ 0,25đ) Bài 5: Thời gian xe ô tô đi từ A đến B là (0,25 đ) 9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,5 đ) Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 đ) Vận tốc trung bình của xe ô tô là (0,25 đ) 60 : 1,2 = 50 ( km/giờ ) (0,5 đ) Đáp số: 50 km/giờ (0,25 đ) Bài 6: (1đ) Nhân với 105 mà quên chữ số 0, như vậy An chỉ nhân thừa số thứ nhất với 15. Thừa số thứ hai giảm đi: 105 - 15 = 90 Thừa số thứ nhất là: 11250 : 90 = 125 Tích dúng là: 125 x 105 = 13125 * Nếu HS có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa

truyện kiếm hiệp audio