fta m5 economic models Vi 26012015

fta m5 economic models Vi 26012015.pdf

Nội dung chia sẻ: fta m5 economic models Vi 26012015

Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do David Megías Jiménez (người điều phối) Amadeu Albós Raya Lluís Bru Martínez Irene Fernández Monsalve Economic aspects and business models of free software David Megías Jiménez (coordinator) Amadeu Albós Raya Lluís Bru Martínez Irene Fernández Monsalve PID_00145008 Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 2/228 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 David Megías Jiménez Amadeu Albós Raya Lluís Bru Martinez Bằng tốt nghiệp về Kỹ thuật CNTT từ Đại học Tự trị Barahona - UAB (Universidad Autònoma de Barahona. Bằng thạc sỹ về các kỹ thuật tự động hóa quy trình tiên tiến từ UAB. Học vị tiến sỹ về CNTT từ UAB. Giảng viên CNTT và các nghiên cứu đa phương tiện tại UOC. Bằng tốt nghiệp về Kỹ thuật CNTT từ Đại học Mở Catalunya và Đại học Andorra, về an toàn, mạng và các hệ thống phân tán như là các chủ đề chuyên ngành của ông. Ôgn hiện giảng dạy, điều phối và quản lý các hệ thống CNTT ở cơ sở giáo dục, là thành viên Nhóm Nghiên cứu Phần mềm Tự do và An toàn CNTT của Đại học Andorra, và là tư vấn cho bằng thạc sỹ về Phần mềm Tự do của Đại học Mở Catalunya. Irene Fernández Monsalve Bằng tốt nghiệp về Khoa học Môi trường từ Đại học Tự trị Madrid (Autonomous University of Madrid). Bằng thạc sỹ quốc tế về Phần mềm Tự do từ Đại học Mở Catalunya. Bà là một trong các đối tác sáng lập của Haicku, S. Coop. Mad., công ty bà hiện quản lý và triển khai phần mềm tự do trong các trung tâm Internet công cộng ở Sierra Norte của Vùng Madrid. First edition: September 2010 © Amadeu Albós Raya, Lluís Bru Martinez, Irene Fernández Monsalve All rights reserved © of this edition, FUOC, 2010 Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona Design: Manel Andreu Publishing: Eureca Media, SL ISBN: 978-84-691-8694-7 Legal deposit: B-2.239-2009 Xuất bản lần đầu: tháng 09/2010 © Amadeu Albós Raya, Lluís Bru Martinez, Irene Fernández Monsalve Giữ lại tất cả các quyền © của xuất bản phẩm này, FUOC, 2010 Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barahona Design: Manel Andreu Xuất bản: Eureca Media, SL ISBN: 978-84-691-8694-7 Nộp lưu chiểu: B-2.239-2009 Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa, letrungnghia.foss@gmail.com Dịch xong: 26/01/2015 Bản gốc tiếng Anh: http://ftacademy.org/files/materials/fta-m5-economic_models.pdf Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 3/228 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 © 2009. FUOC. Đảm bảo được phép sao chép, phân phối và sửa đổi tài liệu này theo những điều khoản của Giấy phép tài liệu tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn của Quỹ Phần mềm Tự do (Free Software Foundation), các văn bản bìa trước và bìa sau không được sửa đổi. Có một bản sao giấy phép của “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU” đi với tài liệu này. © 2009, FUOC. Se garantiza permiso para copiar, distribuir y modificar este documento según los términos de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 o cualquiera posterior publicada por la Free Software Foundation, sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera o trasera. Se dispone de una copia de la licencia en el apartado "GNU Free Documentation License" de este documento. Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 4/228 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 Lời nói đầu Phần mềm đã trở thành một nguồn chiến lược xã hội trong ít thập kỷ vừa qua. Sự nổi lên của Phần mềm Tự do (PMTD), điều đã đi vào các lĩnh vực chính của thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), làm thay đổi đột ngột nền kinh tế phát triển và ứng dụng phần mềm. PMTD - đôi khi còn được tham chiếu tới như là “Nguồn Mở” - có thể được sử dụng, nghiên cứu, sao chép, sửa đổi và phân phối một cách tự do. Nó đưa ra các quyền tự do để học và dạy mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp công nghệ duy nhất nào. Các quyền tự do đó được xem là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự phát triển bền vững và một xã hội thông tin có sự tham gia không phân biệt của mọi người. Dù có sự quan tâm đang gia tăng trong các công nghệ tự do (PMTD và các tiêu chuẩn mở), thì vẫn chỉ có một số lượng hạn chế những người có đủ tri thức và sự tinh thông trong các lĩnh vực đó. FTA cố gắng đáp ứng cho yêu cầu này. Giới thiệu về FTA (Viện hàn lâm Công nghệ tự do - Free Technology Academy) Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do (FTA) là một sáng kiến liên kết từ vài trường đại học tại một vài quốc gia. Nó hướng tới việc đóng góp cho một xã hội mà cho phép tất cả mọi người sử dụng nghiên cứu, tham gia và xây dựng dựa trên tri thức sẵn có mà không có hạn chế nào. FTA đưa ra những thứ gì? FTA đưa ra một chương trình trực tuyến mức giáo viên với các module khóa học về các Công nghệ Tự do. Những học viên có thể chọn tham gia trong một khóa học độc lập hoặc đăng ký vào toàn bộ chương trình. Việc giảng dạy diễn ra trực tuyến trong khu trường ảo của FTA và được thực hiện bằng việc đào tạo nhân viên từ các các trường đại học là các đối tác. Uy tín đạt được trong chương trình của FTA được thừa nhận bởi các trường đại học này. Ai đứng đằng sau FTA? FTA đã được thành lập vào năm 2008 được hỗ trợ bởi Chương trình Học tập Suốt đời (LLP) của Ủy ban châu Âu, dưới sự điều phối của Viện Tri thức Tự do (Free Knowledge Institute) và trong mối quan hệ đối tác với 3 trường đại học của châu Âu: Đại học Mở Hà Lan (Open Universiteit Nederland), Đại học Oberta de Catalunya của Tây Ban Nha (Universitat Oberta de Catalunya) và Đại học Agder của Nauy (University of Agder). FTA là vì ai? Viện Hàn lâm Công nghệ tự do đặc biệt chú trọng vào những người chuyên nghiệp, các nhà giáo dục, sinh viên và những người ra quyết định về công nghệ Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 5/228 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 thông tin. Thế còn về việc cấp phép thì sao? Tất cả các tư liệu học tập được sử dụng và được phát triển bởi FTA là các Tài nguyên Giáo dục Mở, được xuất bản theo các giấy phép tự do copyleft mà chúng cho phép mọi người được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối lại. Tương tự, các phần mềm được sử dụng trong khu trường ảo của FTA là các PMTD và được xây dựng dựa trên khung công việc của các Tiêu chuẩn mở. Sự tiến hóa của cuốn sách này FTA đã sử dụng lại các tư liệu khóa học đang tồn tại từ Đại học Mở Catalunya và điều đó đã được phát triển cùng với các nhân viên của LibreSoft từ Đại học Rey Juan Carlos. Vào năm 2008, cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Anh với sự trợ giúp của Dự án Khoa học, Giáo dục và Họa tập trong Tự do - SELF (Science, Education and Learning in Freedom), được Chương trình Khung thứ 6 của Ủy ban châu Âu (European Commission's Sixth Framework Programme) hỗ trợ. Vào năm 2009, tư liệu này đã được FTA cải tiến. Hơn nữa, FTA đã phát triển chỉ dẫn nghiên cứu và các hoạt động học tập mà là sẵn sàng cho những người học được tuyển chọn trong các khu trường của FTA. Sự tham gia Những người sử dụng các tư liệu học tập của FTA được khuyến khích cung cấp các ý kiến phản hồi và đưa ra các gợi ý cho sự cải tiến. Một môi trường đặc biệt cho các ý kiến phản hồi này được thiết lập trên website của FTA. Các đầu vào sẽ được tính tới cho các phiên bản tiếp sau. Hơn nữa, FTA chào đón bất kỳ ai sử dụng và phân phối tư liệu này cũng như làm các phiên bản mới và bản dịch. Xem thông tin đặc thù và được cập nhật về cuốn sách này, bao gồm các bản dịch và các định dạng khác tại: http://ftacademy.org/materials/fsm/1. Để có thêm thông tin và sự kết nạp vào chương trình khóa học trực tuyến của FTA, hãy viếng thăm website của Viện tại: http://ftacademy.org/. Tôi chân thành hy vọng cuốn sách khóa học này sẽ giúp bạn trong quá trình học tập của cá nhân bạn và giúp bạn giúp được những người khác trong chúng. Hẹn gặp lại bạn trong các phong trào tri thức tự do và công nghệ tự do! Chúc bạn học tập hạnh phúc! Wouter Tebbens Chủ tịch Viện Tri thức Tự do Giám đốc Viện hàn lâm Công nghệ Mở Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 6/228 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 Thừa nhận Các tác giả muốn cảm ơn Quỹ của Đại học Mở Catalunya (http://www.uoc.edu) về việc cung cấp tài chính cho xuất bản đầu tiên tác phẩm này theo khung của bằng Thạc sỹ Quốc tế về PMTD được cơ sở này đưa ra. Phiên bản hiện hành của các tư liệu bằng tiếng Anh đã được mở rộng với sự cấp vốn của dự án FTA. Dự án của FTA đã được cấp vốn với sự trợ giúp từ Ủy ban châu Âu (tham chiếu số 142706 - LLP - 1 - 2008 - 1 - NL - ERASMUSEVC của Chương trình Học tập Suốt đời (Lifelong Learning Programme). Xuất bản phẩm này phản ánh quan điểm chỉ của các tác giả, và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sử dụng nào có thể được thực hiện đối với thông tin có trong tài liệu này. Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 7/228 Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010 Giới thiệu Trong xã hội hiện đại của chúng ta, tầm quan trọng của các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), như viễn thông, điện toán và điện tử (sản xuất và tiêu dùng), đã đạt tới các mức độ cao chưa từng thấy. Các nền công nghiệp đó đang đổi mới ở tốc độ cao đột biến và đang hội tụ làm một, xử lý, truyền và tái tạo thông tin với sự sử dụng các thủ tục phổ biến: các công nghệ số. Tuy nhiên, quan trọng hơn nhiều so với những thay đổi đã diễn ra trong các nền công nghiệp có liên quan trực tiếp tới CNTT-TT là những thay đổi và những tiến bộ có ảnh hưởng tới các hoạt động nghiệp vụ khác, đặc biệt các hoạt động truyền thống hơn, nơi mà các thủ tục đã trải qua một sự xem.

truyện kiếm hiệp audio