Huong dan mo ebook co file ma hoa DIGITAL ID bang Adobe Read

1 HƯỚNG DẪN MỞ EBOOK BẰNG ADOBE READER 9.0 Đầu tiên vào website http://get.adobe.com/reader/ để tải về phần mềm Adobe Reader version 9 , hoặc vào thư mục PHAN MEM HO TRO tại địa chỉ : http://www.mediafire.com/?sharekey=11cbf305b24a35336b21be4093fab7acf7de7812fde7dcd8416b94653a 3044fd download về phần mềm Adobe Reader 9.2 (doc ebook .pdf).exe Sau đó tiến hành cài đặt phần mềm trên, nếu như bạn đã cài đặt phần mềm Adobe Reader phiên bản 9 trở lên thì không phải cài đặt nữa. Do file này được mã hóa dạng 128bit và password nằm trong file topsage.pfx nên ta phải mở phần mềm Adobe Reader đọc file chứa password này trước , rồi mới mở các ebook được. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đưa file password vào trong chương trình Adobe Reader, và bạn chỉ cần làm một lần mà thôi. 1. Sau khi bạn thực hiện giải nén file ebook, bạn sẽ thấy kèm theo file hướng dẫn này và một file tên là topsage.exe - đây là một file tự động giải nén. Bạn bấm vào file đó và nó sẽ tự động giải nén.

Nội dung chia sẻ: Huong dan mo ebook co file ma hoa DIGITAL ID bang Adobe Read

1 HƯỚNG DẪN MỞ EBOOK BẰNG ADOBE READER 9.0 Đầu tiên vào website http://get.adobe.com/reader/ để tải về phần mềm Adobe Reader version 9 , hoặc vào thư mục PHAN MEM HO TRO tại địa chỉ : http://www.mediafire.com/?sharekey=11cbf305b24a35336b21be4093fab7acf7de7812fde7dcd8416b94653a 3044fd download về phần mềm Adobe Reader 9.2 (doc ebook .pdf).exe Sau đó tiến hành cài đặt phần mềm trên, nếu như bạn đã cài đặt phần mềm Adobe Reader phiên bản 9 trở lên thì không phải cài đặt nữa. Do file này được mã hóa dạng 128bit và password nằm trong file topsage.pfx nên ta phải mở phần mềm Adobe Reader đọc file chứa password này trước , rồi mới mở các ebook được. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đưa file password vào trong chương trình Adobe Reader, và bạn chỉ cần làm một lần mà thôi. 1. Sau khi bạn thực hiện giải nén file ebook, bạn sẽ thấy kèm theo file hướng dẫn này và một file tên là topsage.exe - đây là một file tự động giải nén. Bạn bấm vào file đó và nó sẽ tự động giải nén vào thư mục C:\Program Files\Adobe 2. Bạn mở chương trình Adobe Reader 9.2 lên , bấm chuột vào menu Document, rồi bấm tiếp vào Security Settings 2 3. Một bảng hiện ra bạn bấm chuột vào Digital IDs , rồi bạn bấm vào Add IDs ở bảng bên tay phải Bảng hiện ra yêu cầu bạn chỉ đường dẫn tới file chứa mã Digital ID, bạn bấm vào chữ Next 3 Bạn tiếp tục bấm vào chữ Browse để chỉ đường tới file topsage.fpx ở thư mục C:\Program Files\Adobe Bấm chuột vào file topsage , rồi bấm vào Open 4 Bạn điền password là : 123456789 vào ô password , rồi bấm Next , bấm tiếp Finish Bấm vào Digital ID Files , rồi bấm vào Password Timeout 5 Bấm chọn mục Never và điền password là : 123456789 , bấm OK , rồi bấm vào dấu X để đóng cửa số gán file mã hóa Digital IDs Như vậy là xong từ nay bạn sẽ không cần phải nhập password mỗi khi mở file ebook chứa mã hóa Digital ID nữa. Bạn vào menu File, chọn Open để mở ebook ra xem. (Xmen1903@gmail.com)

truyện kiếm hiệp audio